XăngVùng 1Vùng 2
  Xăng 95-IV 21.380 21.800
  Xăng 95-III 21.230 21.650
  E5 92-II 19.700 20.090
  DOVùng 1Vùng 2
  0,001S-V 17.680 18.030
  0,05S-II 17.380 17.720
  DầuVùng 1Vùng 2
  Dầu hỏa 16.260 16.580
  Cập nhật lần cuối lúc 21/04/2019 15:15